تولد یک سالگی ما
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

این خونه ای که توش زندگی میکنیم رو به خاطر یک در چوبی دو لنگه و پنجره های رو به کوهها گرفتیم که هر روز با نور و حیات به زندگی سلام بدیم.

این روزها بیش از یک سال از تولد زندگی ما میگذره و برای ما انگار بیش از ده ساله که با هم روزگار گذراندیم، ما مثل دو ساقه پیچک به هم تنیده شدیم و رشد میکنیم و خدا برای همه بخواهد که پیچکهایشان به آفت عشقه که ادای پیچک را در میاورد که رشد کند و سرانجام باعث نابودیش میشود دچار نشوند، در این یکسال و اندی تجربه کردیم روزهای خوشی و ناخوشی، مریضی و سلامتی و ... اما آنچه توانمان میدهد که با توان حرکت کنیم فقط یک چیز است 

معجزه عشق، که به راستی عشق یک معجزه است برای حیات و دوام، محبت کنی بی دریغ و انتظار، از خود بگذری که دیگر خودی در میان نیست، هرچه هست همه ماست و اگر اینگونه شد بدان که رسوا شده ای....