سید علی صالحی
ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

آرزو کن که آن اتفاقِ قشنگ بیفتد
رویا ببارد
...
قند باشد
بوسه باشد
و خدا بخندد، به خاطرِ ما