عمران صلاحی

من و تـو

در دو پـرنـده کـوچـک پـنهـانـیم

که زیـر فـواره هـای عـشق

نـغـمه بـر می چـیـنند.

مرجع عکس

http://hanna.aminus3.com/image/2011-07-30.html

/ 2 نظر / 35 بازدید
عزیزمحمدی

وقت بخیر ، عکس بسیار زیبا و به موقع با بک گرانت صحنه خوبی گرفته اید با نور و زاویه خوب تر ... و چه شعر زیبایی انتخاب کردید ... دست مریزاد