کلید

دستهایمان را به هم قفل کنیم

فقط یادت باشد

کلید را جایی بگذاری که یاد هیچ کداممان نماند

فاجعه یعنی .....

آنقدر در تو غرق شده ام

که از تلاقی نگاهم با دیگری احساس خیانت میکنم

عشق یعنی همین

(با احترام فراوان برای بابک برزویه)

ضمنا قابل ذکر است تمامی عکسها توسط اینجانب گرفته شده اند.

مرجع تصویر

http://hanna.aminus3.com/image/2012-09-15.html

/ 0 نظر / 21 بازدید