نادر ابراهیمی

به راستی که چه درمانده اند آنها که چشم تنگشان را به پنجره های روشن و آفتابگیر کلبه های کوچک دیگران دوخته اند ....

و چقدر خوب است که ما هرگز خوشبختی را در خانه همسایه جستجو نکرده ایم

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید